فلوراید یک  ماده شناخته شده در دندانپزشکی است که روزبروزکاربرد آن بیشتر می شود و چون ماده ای است که در استحکام بخشیدن به دندان اثرش برهمه آشکار است بی تردید کاربرد آن در یک برنامه خاص و دوز مناسبی باید انجام شودامروزه پوسیدگی دندان که یکی از بیماری های شایع است با کاربرد صحیح فلوراید بصورت فلوئوریداسیون آب آشامیدنی شهرها و مدارس توانسته اند تا ۵۰% وحتی بیشتر پوسیدگی دندان را پیشگیری نمایند. در ضمن در مناطقی که آب آشامیدنی آنها دارای فلوراید زیاد است و باعث فلئوروزیس دندان های  مردم آن مناطق میگردد تصفیه و یا از منبع دیگری آب آشامیدنی تهیه شود و باعث پیشگیری از بیماری های فلئوروزی استخوانی و دندانی گردد که ازشعار پیشگیری و بهداشت مقدم بر درمان است سر مشق گرفته در جامعه خود تا  حد نهایت از پوسیدگی دندان ها ی کودکان و بزرگسالان جلوگیری نمائیم، و هیج دندان مصنوعی نمی تواند جای دندان طبیعی خود نسان را پر کند.

 

 floride

فلوراید در محیط و چگونگی استفاده آن توسط انسان

این ماده توسط آتشفشان وارد اتمسفر می شود و بصورت رسوب گرد و غبار و با باران و برف و مه به سطح زمین بر می گردد . فلورا ید وارد هیدروسفر ( آبها و اقیانوس های کره زمین ) هم می شود سپس با شسته شدن خاک و مواد معدنی را رده های زیر زمینی شده و سرانجام وارد آبهای سطحی میگردد.

فلورا ید به روش های مختلف جذب سبزیجات و گیاهان می شود . یکی از طریق آب و خاک و دیگری از طریق هوا و رسوبات آن ازاتمسفر (باران) انجام می گیرد، که با ازبین رفتن گیاه این فلوراید به خاک باز می گردد و یا ممکن است وارد زنجیره غذایی شود و مجددا به صورت فضولات حیوانی به زمین بازگردد.

مصرف فلوراید برای انسان :

منبع اصلی فلوراید در انسان آب آشامیدنی و غذاست. ماهی، میگو، چای، منابع غنی از فلوراید هستند. مصرف خمیر دندان های محتوی فلوراید به جذب روزانه آن کمک میکند. فلوراید در بدن انسان در ساختمانهای کلسیفیه مثل دندان و استخوان وجود دارد.

مقدار غلظت این ماده در منابع آب جهت کاهش پوسیدگی دندانی بدون ایجاد مینای لکه دار ( Mottled ) برای آب هوای معتدل ppm 1 می باشد. در مورد اطفالی که مصرف آب آنها بین ۴-۲ لیوان در روز می باشد ، وجوداین غلظت در آب با عث جذب کا ملی از ۵۱ میلی گرم فلوراید در روز می شود و برای نوجوانان و بالغین که مصرف آب آنها بین ۸-۶ لیوان در روز است جذب فلوراید ا ز آب 2 تا 1.5  میلی گرم در روز می باشد . مقدار فلوراید د رشیر مادر 12 تا 6 میکروگرم لیتر و درشیرگاو 19 درصد ppm  می باشد. البته باید گفته شود وجود کلسیم و آلمینیوم در غذا جذب فلوراید را کاهش می دهد .

پوسیدگی دندان

فلوراید موجود در بعضی از مواد مثل سدیم فلوراید محلول در نوشابه ها بطورکامل جذب می شود با ما در شیر وشیرخشک جذب فلورا پدبه علت وجودکلسیم و تشکیل کمپلکس با آن حدود 60-70 درصد کاهش میابد.

فلوراید در استخوان و دندان

مقدار این ماده  در بدن بستگی به ظرفیت کریستالهای آپاتیت استخوان که یون فلوراید را در شبکه کریستالی خود شرکت می دهد دارد. مقدار فلوراید در انتهای نرم غیر مینرالیزه ، در خون و در مایعات بافتی پایین است . در بافت های مینرالیزه مقدارآن به فاکتورهای مختلفی مثل مقدار مصرف فلوراید، مدت زمان تماس با آن و مرحله تکاملی بافتهای مینرالیزه ، میزان رشد و واسکولاریتی آن، درجه میترالیزاسیون بستگی دارد . به همین دلیل در تمام بافتها میزان فلوراید در سطح خارجی بافت بیشتر از سایر قسمت های آن می باشد.