ترازو و دماسنج

No image set
54,000 تومان
محل مصرف
دهان
نوع محفظه
جعبه مقوایی
کشور سازنده
آلمان
noimage
390,000 تومان
جنسیت مصرف
عمومی
نوع محفظه
جعبه مقوایی
کشور سازنده
تایوان
No image set
60,000 تومان
نوع محفظه
جعبه مقوایی
کشور سازنده
ژاپن
No image set
840,000 تومان
جنسیت مصرف
عمومی
نوع محفظه
جعبه مقوایی
کشور سازنده
چین
No image set
420,000 تومان
جنسیت مصرف
عمومی
نوع محفظه
جعبه مقوایی
کشور سازنده
چین
No image set
830,000 تومان
جنسیت مصرف
عمومی
نوع محفظه
جعبه مقوایی
کشور سازنده
چین
No image set
1,180,000 تومان
نوع محفظه
جعبه مقوایی
کشور سازنده
چین