نوار تست قند خون

No image set
115,000 تومان
تعداد در بسته
50
جنسیت مصرف
عمومی
نوع محفظه
جعبه مقوایی
کشور سازنده
انگلستان
No image set
62,000 تومان
تعداد در بسته
50
نوع محفظه
جعبه مقوایی
کشور سازنده
آلمان
No image set
32,500 تومان
تعداد در بسته
25
نوع محفظه
جعبه مقوایی
کشور سازنده
آلمان
No image set
95,000 تومان
تعداد در بسته
50
جنسیت مصرف
عمومی
نوع محفظه
جعبه مقوایی
کشور سازنده
آلمان
No image set
81,200 تومان
تعداد در بسته
جنسیت مصرف
عمومی
نوع محفظه
جعبه مقوایی
کشور سازنده
کره جنوبی
No image set
89,500 تومان
تعداد در بسته
50
جنسیت مصرف
عمومی
نوع محفظه
جعبه مقوایی
کشور سازنده
آلمان
No image set
73,600 تومان
تعداد در بسته
50
نوع محفظه
جعبه مقوایی
کشور سازنده
آلمان
No image set
97,000 تومان
تعداد در بسته
50
جنسیت مصرف
عمومی
نوع محفظه
جعبه مقوایی
کشور سازنده
تایوان
No image set
110,000 تومان
تعداد در بسته
25
جنسیت مصرف
عمومی
نوع محفظه
جعبه مقوایی
کشور سازنده
تایوان